آیا همیشه برای هر خطایی راهی هست ؟!!
در رانندگی  در هر صد متر یک خطر مرگ وجود دارد !!
خودروی شما چه یک سواری سبک و کوچک باشد و چه یک خودروی فوق العاده و گران قیمت .براحتی  می تواند از کار بیفتد ،مجموعه ی گیر بکس و انتقال قدرت به هر نحوی دچار آسیب شود و حتی موتور خودروی شما میتواند منهدم گردد.!!
اما شما میتوانید خودرو را حتی در سرعت بالا هم کنترل و در گوشه ای متوقف سازید . همه ی اینها تا راه افتادن مجدد خودرو مشمول دو مورد است .کمی اتلاف وقت و مقداری هزینه مالی !

بازگشت به بالا

Template Design:Dima Group