Foundry-wheel   دراین فرایند که برای آلیاژ (Alsi7mg) امکان پذیر میباشد طی سه مرحله ( Ageing - Quenching - Solution) رینگ تا دمای 540 درجه سانتیگراد حرارت دیده و سپس در آب سرد می شود و پس از آن مجدداً جهت تکمیل فرایند تا دمای 165 درجه سانتیگرادحرارت می بیند .
نتیجه این مجموعه عملیات ، بهبود خواص مکانیکی شامل : استحکام کششی ، مقاومت ضربه و سختی در رینگ میباشد که در نهایت موجب مقاومت رینگ در مقابله با ضرباتی می گردد که  یک ( چرخ مطمئن ) باید در جاده ها از خود نشان دهد . 

بازگشت به بالا

Template Design:Dima Group